Ispod je grubi prijevod naših uvjeta pružanja usluge na engleski jezik i engleske politike privatnosti za pravne aspekte, a oba se odnose samo na engleski jezik

MP4.to Uslovi usluge

1. Uslovi

Pristupanjem web lokaciji na https://mp4.to pristajete da vas obavezuju ovi uslovi usluge, svi primjenjivi zakoni i propisi i saglasni ste da ste odgovorni za poštivanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je korištenje ili pristup ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj veb lokaciji zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. Koristite licencu

 1. Daje se dozvola za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web lokaciji Mp4.to samo za lični, nekomercijalni prolazni pregled. Ovo je dodjeljivanje licence, a ne prijenos vlasništva, i prema ovoj licenci ne smijete:
  1. modificirati ili kopirati materijale;
  2. koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  3. pokušati dekompilirati ili inverzirati bilo koji softver sadržan na web lokaciji Mp4.to;
  4. ukloniti sve autorske ili druge vlasničke zapise sa materijala; ili
  5. prenesite materijale drugoj osobi ili ih 'zrcalite' na bilo kojem drugom serveru.
 2. Ova licenca automatski se ukida ako prekršite neko od ovih ograničenja i Mp4.to može ukinuti u bilo koje vrijeme. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po prestanku važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu, bilo u elektroničkom ili štampanom formatu.

3. Izjava o odricanju odgovornosti

 1. Materijali na web stranici Mp4.to pružaju se "takvi kakvi jesu". Mp4.
 2. Dalje, Mp4.to ne opravdava niti daje bilo kakve izjave u vezi s tačnošću, vjerovatnim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svojoj web stranici ili na bilo koji drugi način koji se odnosi na takve materijale ili na bilo kojim web mjestima povezanim s ovom web stranicom.

4. Ograničenja

Mp4.to ili njegovi dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) koja proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na Mp4.to's web stranicu, čak i ako je Mp4.to ili ovlašteni zastupnik Mp4.to usmeno ili pismeno obaviješten o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja na implicirane garancije ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda neće odnositi na vas.

5. Tačnost materijala

Materijali koji se pojavljuju na web lokaciji Mp4.to mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Mp4.to ne garantira da je bilo koji od materijala na njegovoj web lokaciji tačan, potpun ili aktualan. Mp4.to može u bilo kojem trenutku bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na svojoj web stranici. Međutim, Mp4.to se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

6. Veze

Mp4.to nije pregledao sve web stranice povezane na njegovu web stranicu i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane stranice. Uključivanje bilo koje veze ne znači da Mp4.to odobrava web lokaciju. Korištenje bilo kojeg takvog povezanog web mjesta na vlastiti je rizik korisnika.

7. Izmjene

Mp4.to može revidirati ove uslove usluge za svoju veb stranicu u bilo koje vreme bez najave. Korištenjem ove web stranice pristajete na to da vas obavezuju trenutna verzija ovih uvjeta usluge.

8. Mjerodavno pravo

Ovim uvjetima i odredbama uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Connecticut-a i vi se neopozivo podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili na tom mjestu.


15,718 konverzije od 2020!