គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

AVI ទៅ MP4

បម្លែង AVI ទៅជា MP4 តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

0%
ផ្ទុកឡើង ..


របៀបបំលែងឯកសារ AVI ទៅ MP4 តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែង AVI ទៅ mp4 អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុករបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ AVI ទៅជា MP4

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក MP4 ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.5/5 - 33 ការបោះឆ្នោត


31,887 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!