គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

កម្មវិធីចាក់ MP4

ចាក់ឯកសារអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូរបស់អ្នករបៀបប្រើកម្មវិធីចាក់ MP4

  1. ដើម្បីចាក់ឯកសារ MP4 របស់អ្នកអូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើតំបន់ជ្រើសរើសរបស់យើងដើម្បីលេងឯកសាររបស់អ្នក

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងបង្ហាញជាជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងចាក់ឯកសារដំបូងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបញ្ជី

  4. អ្នកអាចចុចលើធាតុណាមួយនៅក្នុងបញ្ជីចាក់របស់អ្នក។


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.9/5 - 6 ការបោះឆ្នោត


31,891 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!